Suomen reumatilanne paheni sodan aikana ja sen jälkeen. Tämän seurauksena myös reumatyö lisääntyi voimakkaasti 1940- ja 1950-luvuilla. Samalla reumasairaiden ongelmat nousivat julkiseen keskusteluun. Vuonna 1947 perustettiin Reumaliitto, joka 1950-luvun alussa alkoi perustaa reumatoimistoja hoitomahdollisuuksien ja hoidon jatkuvuuden parantamiseksi.
Tällöin myös Haapajärvellä syntyi ajatus oman yhdistyksen perustamisesta.

Haapajärven reumayhdistyksen perustava kokous pidettiin 21.6.1951 ravintola Louhessa.
Paikalla oli 14 osallistujaa. Yhdistys käynnistyi tunnettujen haapajärvisten toimesta.
Puhetta johti rehtori Jalmari (Jallu) Koponen, ja hänet valittiin myös johtokunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Sihteerinä toimi kauppias Olavi Puputti. Yhdistyksen nimeksi sovittiin Haapajärven seudun Reumayhdistys r.y. ja kotipaikaksi Haapajärvi. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi kunnanlääkäri Ilmari Rantala, maanviljelijä Uuno Hedetniemi, kauppias Olavi Puputti, kätilö Helli Lepola, konstaapeli Eino Savikko, asentaja Yrjö Leipälä, Osuusliikkeen johtaja Aarne Paananen ja terveyssisar Kerttu Kautiainen. Tilintarkastajiksi valittiin kauppias Pekka Eräntie ja kunnanjohtaja Sulo Hakulinen sekä varalle Olavi Saarela ja Urho Viinikainen.
Jäseniä yhdistykseen liittyi Haapajärveltä, Kärsämäeltä, Pyhäjärveltä ja Reisjärveltä.
Jäsenmaksuksi määrättiin 100 mk varsinaisilta ja 500 mk kannattajajäseniltä vuodessa.

Aluksi toiminta kohdistui pääasiassa uusien jäsenten hankintaan. Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa tavoitteeksi asetettiin, että jokaisen johtokunnan jäsenen tulisi hankkia vähintään 10 jäsentä. Toinen tavoite oli, että jäsentenkerääjinä toimisivat työpaikoillaan myös terveyssisaret, kätilö ja seurakuntasisar.
Toinen johtokunnan kokous pidettiin saman vuoden lokakuussa.
Tällöin johtokunnan jäsenille annettiin tavoitteeksi saada kukin 14 uutta jäsentä. Lisäksi päätettiin ryhtyä hankkimaan tilastoa paikkakunnan reumapotilaista ja suunniteltiin järjestää joukkotilaisuus. Yrityksestä huolimatta toiminta alkoi kuitenkin hiipua. Seuraava kokous pidettiin vasta reilun vuoden kuluttua 1953.
Tämän jälkeen ei tapahtunut mitään mainittavaa.

26.10.1983, kolmekymmentä vuotta myöhemmin, pidettiin kaupungintalolla yhdistyksen
uudelleenaloittamiskokous. Siihen osallistui 20 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tauno Karpakka ja sihteerinä Satu Jaakonaho. Samat henkilöt valittiin myös johtokuntaan puheenjohtajaksi ja sihteeriksi. Johtokunnan jäseniksi Haapajärveltä Inkeri Heikkilä, Vieno Tiitto, Viivi Perttula, Aimo Kontro ja Satu Jaakonaho, Kärsämäeltä Raili Karsikas ja Anna Hartikainen sekä Reisjärveltä Toini Korkiakoski, varajäseniksi Impi Autio Kärsämäeltä ja Liisa Jyrinki Haapajärveltä. Tilintarkastajiksi Tauno Karpakka ja Tuomo Ilvesvuori sekä varatilintarkastajiksi Raili Tikanmäki ja Mauri Malila. Kokouksessa oli läsnä myös Sirkka Lehtonen Reumaliitosta kertomassa Reumaliiton toiminnasta. Jäsenmaksuksi päätettiin 20 mk.

Kokouksessa päätettiin tehostaa yhdistyksen toimintaa. Sen seurauksena osallistuttiin Reumaliiton järjestämille kursseille ja kokouksiin sekä lisättiin yhdistyksen näkyvyyttä paikallislehdissä.
Asiantuntijoita, kuten paikallisia lääkäreitä käytettiin vuosikokouksissa esitelmöijinä.
Vuosikokouksiin osallistui yleensä parikymmentä jäsentä. Rahalahjoitusten saamiseksi lähestyttiin jäsenkuntia ja seurakuntia sekä yrityksiä. Järjestettiin myyjäisiä ja arpajaisia. Lisäksi alettiin tutustua laajemmin reumatoimintaan vierailemalla myös muissa reumayhdistyksissä.

Vuonna 1985 Inkeri Heikkilä valittiin puheenjohtajaksi. Samaan aikaan aloitettiin pienkerhotoiminta, joka käynnistettiin joka pitäjässä. Rahaa kerättiin monin tavoin. Järjestettiin lounastilaisuuksia seurakuntatalolla. Pidettiin myyjäisiä sekä arpajaisia. Myytiin jopa kampojakin.

Kesään mennessä varoja oli saatu hankittua jo niin paljon, että retki Ruotsiin voitiin toteuttaa.
Siitä saivat alkunsa jokavuotiset virkistysmatkat. Yhdistyksessä on järjestetty tähän mennessä jo 40 retkeä. Kesäretkien kohteita ovat olleet: Siilinjärvi, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta, Salla, Karesuvanto Enontekiöllä, Levi, Kuusamo, Vaasa risteilyineen, Saariselkä, Ikaalinen, Nokia, Imatra, Savonlinna, Kuopio, Iisalmi, Pyhäjärvi, Laukaa, Härmä, Ähtäri, Kuusamo, Seinäjoki, Kotka, Kaustinen, Utajärvi ja Tampere. Pohjoisen retket on tehty ruska-aikana ja pikkujoulupaikkana on useana vuonna ollut Runnin kylpylä. On tutustuttu myös Suomen Reumaliiton kuntokeskus Apilaan Kangasalalla. Vuonna 1987 alettiin järjestää myös kulttuurimatkoja. Näiden yhteydessä on käyty mm.Kuopion, Savonlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Tampereen ja Ilomantsin teatteriesityksissä. Lomayhtymän lomatuella on päästy rentoutumaan Lappajärven Kivitippuun, Runnin Kylpylään, Kuopion Rauhalahteen, Kaustisen Kansanterveyslaitokseen sekä Rokuan kuntokeskukseen.

Yhdistyksen kirpputori käynnistettiin vuonna 1988 Sokoksen varaston päätyyn, mistä se muutti syksyllä 1993 linja-autoaseman kiinteistön tiloihin. 1990-luvun alussa aloitettiin askartelukerho, joka kokoontui pari kertaa kuukaudessa. Osallistuttiin toripäiville ja naistenmessuille.

Vuonna 1993 yhdistyksen toiminta - alue pieneni, koska Pyhäjärvelle perustettiin oma reumayhdistys, johon myös kärsämäkiset jäsenet siirtyivät. Siitä lähtien yhdistyksen toimialueeseen ovat kuuluneet Haapajärvi ja Reisjärvi. Muutoksesta huolimatta puheenjohtaja kannusti jäseniä kevätkokouksessa toimintaan sanomalla:" Ja eiköhän sovita, että puhalletaan edelleenkin kaikki samaan hiileen, ja kun löytyy tilaisuus, niin kopataan markan syrjästä kiinni."

1994 syksyllä alettiin suunnitella "turinahetkiä", joita varten varattiin iltapäiväaika kerran
kuukaudessa Laurikkalan pappilasta. Siitä käynnistyi kerhotoiminta vuonna 1995.
Jatkossa turina- eli tarinatuokioita pidettiin vain pari kertaa vuodessa Ala-torilla sekä Elsan kammarissa, joissa yleensä oli mukana asiantuntijavieras. Vuodesta 2004 lähtien kerho on kokoontunut kerran kuukaudessa, ja vuodesta 2005 lähtien kokoontumispaikkana on ollut Nuorisotalo Stolle. Kerhossa pidetään jumppatuokio, arpajaiset, kahvi-/teehetki ja nautitaan yhdessäolosta ja mukavasta seurasta. Kerhossa vierailee edelleen eri alojen asiantuntijoita.

2000-luvun alussa suurin toimintamuoto oli kirpputori, jossa saatiin myös vertaistukea toinen toisiltaan. Muu toiminta alkoi hiipua. Tarinatuokioiden osallistujat vähenivät, eikä ilman puheenjohtajan merkittävää työpanosta kirpputorikaan olisi pysynyt toiminnassa. Syyskokouksessa harmiteltiin jäsenten osallistumattomuutta ja mietittiin keinoja eteenpäin. Haluttiin kuitenkin nähdä valoa tulevaan ja päätettiin kokeilla yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. Syyskokouksessa 2003 Inkeri Heikkilä päätti luopua pitkäaikaisesta puheenjohtajuudesta, joka oli kestänyt 19 vuotta. Samassa kokouksessa hänet kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Vuonna 2004 puheenjohtajana aloitti Anneli Talasmo. Saman vuoden alussa lopetettiin oma kirpputori ja jatkettiin kirpputoritoimintaa yhdessä eri vammaisjärjestöjen kanssa entisessä paikassa.
Kirpputorin vastuuhenkilöksi nimettiin Saimi Vaartamo. Yhdistyksien yhteistoimintaa laajennettiin.
Alettiin järjestää yhdessä retkiä ja yhteisluentotilaisuuksia. Lisäksi käynnistettiin vesijumppa yhdessä Haapajärven hengitysyhdistyksen kanssa. Keilailun harrastamista tuettiin antamalla lippuja jäsenille. Osallistuttiin yhdistysten yhteiseen puurojuhlaan joulun alla. Yhteistyön kehittäminen kasvatti voimavaroja ja niin selvittiin notkahduksesta.

Vuonna 2006 puheenjohtajaksi valittiin Laila Teirioja. Tällöin liikunnan merkitystä alettiin korostaa entisestään. Vuodesta 2006 lähtien on yhdistyksellä ollut käytössä säännölliset Kuonalantien kuntosalivuorot. Jäseniä tuetaan liikuntaharrastuksiin antamalla uima- ja keilahalli- sekä kuntosalilippuja. Myös liikuntaryhmiin osallistuvia jäseniä tuetaan, samoin kuin vesijumppaan osallistujia.

Yhdistyksen toiminta alkoi vilkastua. Vuonna 2007 jäsenmäärä oli jo 152. Reumaliittokin oli ottanut huomioon kasvaneen jäsenmäärän ja lähetti sen seurauksena yhdistykselle kiitoskirjeen.

Nyt jäseniä tuettiin myös paikallisiin musiikki- ja teatteriesityksiin antamalla heille pääsylippuja.
Alettiin osallistua yhdistysten yhteisiin pikkujouluihin. Alueellinen yhteistyö lähialueen reumayhdistysten kanssa aktivoitui yhteistapaamisissa sekä virkistyspäivien merkeissä ja samalla vertaistukitoiminta lisääntyi.

Syyskokouksessa 2008 päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi. Uusi nimi Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry. kuvaa paremmin koko kohderyhmää, sillä Suomen Reumaliitossa kannetaan huolta kaikista tuki- ja liikuntaelinsairauksista, ja yhdistyksessä pyritään toimimaan kaikkien tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivien elämäntilanteen helpottamiseksi.

Vuonna 2008 Suomen Reumaliitossa asetettiin kahdeksan Aluetoimikuntaa, joiden tarkoituksena on yhdistysten toiminnan ja jäsenyyden hallinnan tukeminen sekä yhdistysten yhteistoiminnan lujittaminen.
Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry kuuluu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin aluetoimikuntaan.

Viime vuonna ( 2010 ) lakkautettiin Heinolan Reumasairaala, joka toimi tärkeänä reumapotilaiden kuntouttajana lähes 60 vuotta.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on tällä hetkellä oma reumahoitaja reumasairauksien hoitoa varten.
Selänteessä tiedostetaan myös reumalääkärin tarpeellisuus, mutta varsinaista reumalääkäriä paikallistasolla ei vielä toiveista huolimatta ole. Erikoissairaanhoitoon lähetetään yleensä Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Vuosien varrella on osallistuttu aluetapaamisiin eri paikkakunnilla.
Vuonna 2010 aluetapaaminen Oulun Eteläisen alueen reuma- ja tules-yhdistyksille järjestettiin Haapajärvellä. Syksyllä 2010 osallistuttiin Oulussa ME-kävelyyn, missä syntyi sauvakävelyn uusi maailmanennätys, hyvän hoidon puolesta.
Yhdistyksen toimintaa yritetään lisätä myös Reisjärven suuntaan, ja tänä vuonna (2011) on pitkästä aikaa uusi hallituksen jäsen Reisjärveltä.
Yhdistys on ollut edustettuna Haapajärven kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostossa vuosina 2004 - 2009.

Varojen keruu on ollut alusta asti keskeinen puheenaihe. Kirpputori on ollut yhdistyksen tärkein tulonlähde.
Tällä hetkellä Yhdistyneiden Yhdistysten Kimppakirppis toimii Puistokadulla, ja sitä
hoidetaan vuoroviikoin neljän muun yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on toiminut myös kirpputorin vastuuhenkilönä 2006 vuodesta lähtien.
Perusrahoituksena ovat jäsenmaksut, joista yhdistys saa puolet ja toinen puoli menee Suomen Reumaliitolle. Reumaliitto lähettää julkaisemansa Reuma-lehden jäsenille 4 kertaa vuodessa.
Arpajaisia pidetään kerhoissa, kirpputorilla ja eri tilaisuuksissa. Yhdistys on ollut mukana vaalikeräyksissä vuodesta 2005 lähtien, ja yhdistyksen edustaja on toiminut myös vaalikeräyksen kuntavastaavana.
Oman rahoituksen lisäksi toiminnan tukena ovat olleet erilaiset avustukset. Suomen Reumaliitolta on saatu vuosittain toimintatukea vuodesta 2004 lähtien. Haapajärven kaupungin vapaa-aika palvelusta on saatu kulttuuriavustusta ja aikaisemmin myös liikunta-avustusta. Lomayhtymä on myöntänyt lomatukea kuusi kertaa. Lisäksi on tullut yksittäisiä pieniä lahjoituksia.
Varat käytetään kokonaan jäsenten hyväksi. Yhdistys järjestää niillä kuntoutus-, virkistys- ja harrastustoimintaa, luentoja, koulutusta, kerhotoimintaa, matkoja ja retkiä.

Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry:n jäsenmaksun kehitys

1951 - 1953

100 mk

varsinaiset ja 500 mk kannattajajäsenet

1983 - 1988

20 mk


1989 - 1997

25 mk


1998 - 2001

30 mk


2002 - 2004

6 €


2005 - 2005

7 €


2006 - 2006

8 €


2007 - 2011

10 €


Jäsenmäärän kehitys vv. 1994 - 2011

1994

114

2003

106

1995

121

2004

126

1996

121

2005

139

1997

106

2006

145

1998

109

2007

152

1999

105

2008

162

2000

114

2009

181

2001

120

2010

183

2002

114Yhdistyksen puheenjohtajat

Jalmari Koponen

1951 - 1953

Tauno Karpakka

1983 - 1984

Inkeri Heikkilä

1985 - 2003

Anneli Talasmo

2004 - 2005

Laila Teirioja

2006

Yhdistyksen sihteerit

Olavi Puputti

1951 - 1953

Satu Jaakonaho

1983 - 1984

Raili Karsikas

1984 - 1986

Seija Yli-Mattila

1987 - 1992

Anneli Talasmo

1993 - 2003

Aila Åvist

2004 - 2008

Mirjami Törmälä

2009 -


Yhdistyksen rahastonhoitajat

Kautiainen Kerttu

1951 - 1953

Perttula Viivi

1983 - 1983

Heikkilä Inkeri

1984 - 1984

Salmela Lea

1985 - 1992

Heikkilä Inkeri

1993 - 2003

Hautakangas Leena

1993 - 2003 kirjanpitäjä

Åvist Aila

2004 - 2007

Kananen Eija

2008 -

Yhdistyksen nykyinen (2011) hallitus
Heikkilä Tuula, kuntoutus- ja liikuntavastaavaa
Kananen Eija, rahastonhoitaja
Kattelus Tuula
Leppälä Anna-Liisa
Palomäki Eila, varapuheenjohtaja
Pylkkö Tellervo, jäsenasianhoitaja
Savolainen Maritta
Teirioja Laila, puheenjohtaja
Törmälä Mirjami, sihteeri
Varajäsenet Huovinen Arja ja Pietilä Maija
Tilintarkastajat Laitinen Virpi ja Vähätiitto Hanna-Mari sekä varatilintarkastaja Olkkonen Juhani

Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

Koponen Jalmari

1951 - 1953

Hedetniemi Uuno

1951 - 1953

Kautiainen Kerttu

1951 - 1953

Leipälä Yrjö

1951 - 1953

Lepola Helli

1951 - 1953

Paananen Aarne

1951 - 1953

Puputti Olavi

1951 - 1953

Rantala Ilmari

1951 - 1953

Savikko Eino

1951 - 1953

Kasila Mikko

1953 - 1953

Tölli Aino

1953 - 1953

Karpakka Tauno

1983 - 1984

Jaakonaho Satu

1983 - 1984

Heikkilä Inkeri

1983 - 2003

Tiitto Vieno

1983 - 1987

Perttula Viivi

1983 - 1986

Kontro Aimo

1983 - 2001

Karsikas Raili

1983 - 1986

Hartikainen Anna

1983 - 1993

Korkiakoski Toini

1983 - 2005

Autio Impi

1983 - 1988

Jyrinki Liisa

1983 - 1984

Hautamäki Heikki

1984 - 1985

Ryymin Ritva

1984 - 1986

Lähdekangas Laina

1984 - 1988, 1991 - 1998

Yli-Mattila Seija

1985 - 1987

Oja Eeva-Liisa

1987 - 2004

Mattila Anja

1987 - 1988

Povelainen Anna

1988 - 1999

Heikkinen Kirsti

1988 - 1994

Tuoriniemi Rauni

1989 - 1992

Haapala Annikki

1989 - 1990

Siekkinen Martta

1989 - 1996

Hirviniemi Eila

1991 - 1994

Ahonen Helga

1992 - 1993

Talasmo Anneli

2000 - 2005

Suihkonen Eeva

1994 - 2001

Ahonen Antti

1994 - 2005

Heikkilä Frans

1994 - 2005

Vaartamo Saimi

1995 - 2006

Toivo Eila

1996 - 1999

Konu Aili

1998 - 2004

Berg Kerttu

1999 - 2004

Marjoniemi Pentti

2002 - 2009

Saaranen Eeva

2002 - 2005

Åvist Aila

2004 - 2008

Palomäki Eila

2005 -

Kananen Eija

2005 - 2011

Myllylahti Aila

2005 - 2005

Teirioja Laila

2005 -

Huovinen Arja

2006 -

Heikkilä Tuula

2006 -

Liejumäki Salme

2006 - 2007

Isoherranen Eino

2006 - 2010

Pylkkö Tellervo

2006 -

Savolainen Maritta

2007 -

Maijala Airi

2008 - 2009

Kattelus Tuula

2009 -

Törmälä Mirjami

2010 -

Olkkonen Juhani

2010 - 2010

Leppälä Anna-Liisa

2011 -

Pietilä Maija

2011 -

Yhdistyksessä on ollut monta pitkäaikaista vapaaehtoistyöntekijää. Suomen Reumaliiton hallituksen myöntämät hopeiset ansiomerkit ovat saaneet Inkeri Heikkilä vuonna 1994, Aimo Kontro, Toini Korkiakoski ja Eeva-Liisa Oja vuonna 1998. Kultaisen ansiomerkin sai Toini Korkiakoski vuonna 2003.
Kunniamaininnan ansaitsevat myös Ritva Määttänen ja Anja Vehkalahti, jotka toimivat
yhdistyksen tilintarkastajina vuosina 1987 - 2007, yhteensä 21 vuotta.

Yhdistys täyttää 21.06. kuusikymmentä vuotta. Toiminnan historiassa on ollut niin nousu- kuin laskukausiakin. Vapaaehtoiseen työhön perustuva toiminta vaatii aina ympärilleen sitoutuneita ihmisiä.
Ilman heitä ei toiminta ole mahdollista. Sen takia on erityisen merkittävää jokainen
pyyteetön teko, joka yhdistyksen eteen on tehty. Jotkut ovat tehneet erittäin paljon, jotkut
vähemmän, mutta kaikkien työpanosta on varmasti tarvittu toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Kiitos teille kaikille siitä!
Koska jäsenmäärä on vuodesta toiseen hiukan lisääntynyt, voidaan sanoa, että toiminta on ollut oikeansuuntaista. Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry pyrkii jatkossakin toimimaan jäsentensä hyväksi ja samalla toteuttamaan Suomen Reumaliiton tarkoitusta työskennellä reuma- sekä muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi.
Mottomme olkoon: Iloisin mielin jatkamme eteenpäin seuraavalle vuosikymmenelle!

Tänään (19.06.2011) yhdistyksemme 60-vuotisjuhlapäivänä meillä on ilo ja kunnia palkita pitkäaikaisia vaikuttajia Suomen Reumaliiton hallituksen myöntämillä ansiomerkeillä.
Hopeisen ansiomerkin saavat Ahonen Antti, Heikkilä Frans, Talasmo Anneli ja Vaartamo Saimi. Kultaisen ansiomerkin saa Inkeri Heikkilä.

Mirjami Törmälä
historiikin laatija

Lähdeaineistona yhdistyksen kokouspöytäkirjat