Toiminnan pääpaino on kuntoutus- ja virkistystoiminnassa. Korostetaan päivittäisen liikunnan tarpeellisuutta. Tavoitteena pidetään jäsenmäärän kasvua ja jäsenten aktiivisuuden lisäämistä.

Tapaamme kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 13.00 Haapajärven kaupungintalolla, valtuustosalissa. Kerhoon pyritään saamaan mukaan joku asiantuntijavieras. Jokaisessa kerhossa pidetään pieni jumppatuokio, lisäksi on arpajaiset ja nautitaan yhdessäolosta kahvi- tai teekupposen ääressä. Bingoa pelataan 1-2 kertaa sekä kevät- että syyskaudella.

Varainhankintana on ollut kerhotulot ja kahvitus.

Yhdistyksen kuntosalivuoro Kuonalantien kuntosalilla on keskiviikkoisin klo 11.30-13.00. Myös muilla vapailla vuoroilla voi käydä. Terveyskeskuksen kuntosalilla myös keskiviikkoisin klo 11-12, siellä maksu 3€/ kerta, ensimmäinen tutustumiskäynti ilmainen.

Jäsenten kuntosali- ja
uimahallikäyntejä tuetaan antamalla lippuja. Kuntosalilippuja saa kerhopäivinä.

Jäsenille annetaan: kuntosalilippuja 12 kpl tai uimahallilippuja 10 kpl vuodessa ja työssä oleville 6 kpl vuodessa. Uimahallilla on lista, johon kuitataan saadut liput.

Keväällä ja syksyllä suunnitellaan yhdessä luontoretki. Kesällä käydään teatterissa tai kesäretkellä.

Yhteistyötä tehdään etupäässä oman paikkakunnan yhdistysten kanssa, mutta elvytetään suhteita naapurikuntien yhdistyksiin. Osallistutaan alueellisiin tapaamisiin ja tarvittaessa otetaan yhteyttä lähiseudun aluetoimikunnan jäseniin.

Pyritään osallistumaan Suomen
Reumaliiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Luentotilaisuuksia ja muuta valistusta reuma- ja tulesairauksista järjestetään resurssien mukaan.

Suomen Reumaliiton vuoden 2023 toimintateema on ”Sairaan hyvä hoitopolku”. Aiheen tiimoilta pyritään saamaan asiantuntija kerhovieraaksi.

Yhdistyksen kotisivut pidetään ajan tasalla ja ne kertovat toiminnastamme kattavasti.

Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti
Selänne lehdessä sekä kotisivujen kautta
www.haapajarviseudunreumajatules.fi

Kotisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella voi lähettää risuja, ruusuja, kysymyksiä, ideoita ym. myös nimettömänä, koska näkyviin tulee vain IP osoite.

Toiminnantarkastajina jatkavat Annikki

Puputti ja Juhani Olkkonen.